Modelhane

Denim Fashion'ın kullandığı üretim teknolojisinin ilk basamağı olan Modelhane’de en yeni bilgisayar sistemleri ve uzman bir modelist kadro bir arada bulunmaktadır. Üretilecek modelin şeklinden alınacak kalıba, kullanılacak malzemenin çekme oranından kumaşın göstereceği reaksiyona kadar her şey hesaplanarak araştırılmaktadır. Ön denemeler ve son onaylar alındıktan sonra model üretimin sonraki aşamasına aktarılır.